Již dříve jste naznačil více novinek. Můžete už být konkrétnější?
Ano. Například, oproti minulým ročníkům posouváme start hlavního závodu až na 17.30 hodin. Dotáhli jsme do konce jednání s naším generálním partnerem a soutěž ponese nový název „Eleven půlmaraton Moravským krasem“. Z tohoto titulu mám nové logo závodu. Ale samozřejmě zůstáváme i u tradičních partnerů, města Blanska a České unie sportu. Záštitu nad závodem převzal místostarosta města Jiří Crha. Jsem rád, že úspěšně probíhají i jednání s dalšími partnery.

Jak bude fungovat informační systém?
Máme vytvořeny nové webové stránky, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace a kontakty.

Hlavní závody
ELEVEN půlmaraton Moravským krasem – 21,097 km
Otevřený silniční běžecký závod pro širokou veřejnost, bez nutnosti příslušnosti ke sportovnímu oddílu či klubu.
Trať je vedena ulicemi středu města a po silnici kolem závodu ČKD Blansko do Moravského krasu a zpět. Povrch je asfalt. Závod proběhne za omezeného silničního provozu.

Běh městem – 2,4 km
Trať je vedena ulicemi středu města. Povrch je asfalt. Závod proběhne za omezeného silničního provozu.

Týkají se novinky i trati?
Trasa zůstala víceméně v tradiční podobě a už máme potřebné náležitosti předběžně projednány s dotčenými orgány a institucemi. Aktuálně upřesňujeme program a rozsah rámcových závodů. Začneme od kategorie do pěti let, dále to budou tradiční samostatné běhy rodičů s dětmi, lidový i městský běh.

Jakou skladbu by měl mít doprovodný program?
Chceme, aby byl pestrý a zajímavý a zároveň jej v maximální možné míře zajistit z místních zdrojů. Pracujeme na tom.

Závod se vždy mohl chlubit velice kvalitní konkurencí. Přijede i letos?
Doufám, že ano a že účast opět přesáhne jihomoravské hranice a konkurence bude celorepubliková. Na zmíněných našich webových stránkách už je spuštěna registrace.

Proč se letos závod vrátil pod křídla ASK?
Se spolkem Sportuj s námi jsme v podstatě byli domluvení, že pokud by o pořadatelství neměl dále zájem, vezmeme si jej zpět. To se stalo. Jsem rád, protože Půlmaraton Moravským krasem jsme v podstatě zakládali.