Délka partií je tradičně dvakrát pět minut. Na nejlepší šachisty čekají věcné ceny v hodnotě sedmi tisíc korun. Startovné je devadesát korun včetně oběda.