Ve dvou tělocvičnách Základní školy Salmova se v baseballu s měkkým softballovým míčkem utkaly přípravky, žáci a kadeti. Turnaje se zúčastnili mladí baseballisté z Liberce, Hluboké nad Vltavou, pražské Krče Altron, brněnských Draků, Hrochů a Techniky a blanenské Olympie a Základní školy Salmova.