Poslední zářijový víkend se mladí skauti z celé České republiky sjeli na Novojičínsko. Města Příbor, Štramberk a Kopřivnice hostila třídenní celostátní finále Svojsíkova závodu. Na něj z krajských kol postoupily čtyř až osmičlenné skautské družiny.

Přežití v terénu

Dohromady soutěžilo osmadvacet dívčích a chlapeckých skupin, po dvou z každého kraje. Finále odstartovalo v pátek na příborském koupališti Ricco. „Zhruba dvě stě dětí pak v průběhu víkendu porovnávalo své schopnosti, dovednosti a znalosti v široké škále disciplín," sdělil Kryštof Hyvnar, předseda okresní rady Junáka – svazu skautů a skautek České republiky v okrese Nový Jičín, který letos celostátní kolo Svojsíkova závodu pořádal.

V úvodních disciplínách si skauti vyzkoušeli například rozdělávání ohně, lezení po skalách, poznávání přírodnin. „Pak byly úkoly zaměřené na přežití v terénu. Museli jsme si z plachet postavit přístřešek, uvařit jídlo a na místě přespat do rána," upřesnil rádce křtinské družiny Jan Drápela.

Dále museli skauti zase řešit logické úkoly nebo zapojit další smysly. „Bylo tam například řešení sudoku, zapamatování textu nebo poznávání koření podle čichu," vyjmenoval úkoly křtinský skaut.

Podle Kryštofa Hyvnara neodjížděly s prázdnou ani družiny, které zůstaly mimo medailová umístění. „Děti si s sebou domů odvezly zážitky z dobrodružných aktivit a také nově navázaná přátelství. Možná i na celý život a v duchu skautingu budují společné zážitky založené na férové hře, spolupráci, ohleduplnosti k okolnímu prostředí a blízkému vztahu k přírodě," dodal Hyvnar.