VII. ročník závodu horských kol. Blansko hala ASK 8. září 10.30


Kategorie: Open (54 km) a Hobby (31 km). Závod je zároveň III. ročníkem memoriálu Ivoše Šinkory.


Pořadatel:Triatlon–Ski klub ASK Blansko a Klub biatlonu Metra Blansko


Přihlášky, Startovné: Po 4.9.2007 je možno se přihlásit jen písemně, na formuláři pořadatele, do ukončení prezentace 8.9.2007 v 10.00. Zároveň s hotovostní úhradou zvýšeného startovného 350,- Kč.


Kontakt: e-mail: mtbgolem@seznam.cz , www.mtbgolem.webz.cz tel: 603 245 616 Radek Šinkora.

Časový program závodu

Prezentace: Pátek 7. 9. 18.00 – 20.00. Sobota 8. 9. 8.00 – 10.00. Závodní kancelář v hale ASK, Mlýnská 16, Blansko. Při prezentaci je nutno doložit doklad o uhrazení startovného.


Start závodu: 8. 9. 2007 v 10.30. Pro obě tratě a všechny kategorie v prostoru ASK.


Časová uzávěra: Časový limit pro průjezd do druhého kola závodu OPEN je 12.30. Časový limit pro klasifikaci v cíli je 15.00.
Vyhlášení výsledků: 8. 9. v 15.15 v prostoru ASK.


Občerstvení: Na trati bude umístěna jedna občerstvovací stanice se základním občerstvením. V prostoru cíle bude závodníkům poskytnuto občerstvení obvyklé pro tento druh závodu.