Jasněji je i o peněžním příspěvku vlády na pořádání závodu v Brně. „Vláda České republiky přijala 14. října usnesení, kterým souhlasí se zajištěním finančních prostředků státního rozpočtu České republiky na rok 2020 ve výši 55 milionů korun za účelem poskytnutí neinvestiční dotace Jihomoravskému kraji na pomoc se zabezpečením akce MOTO GP ČR 2020,“ uvedl jihomoravský hejtman Bohumil Šimek.

Jihomoravští a brněnští zastupitelé už na organizaci závodu odsouhlasili celkem šedesát milionů korun. „Spolek pro GP ČR Brno má v současné době vyrovnány všechny pohledávky vůči společnosti Dorna Sports a podmínky, za kterých by mohla být uzavřena smlouva na konání tohoto závodu v příštích pěti letech, budou předmětem dalších jednání,“ dodal Šimek.