„Pokud tedy máte ve své sportovní organizaci sportovce, kteří by si toto ocenění dle zasloužili, zašlete jejich nominace do 20. prosince na adresu MěÚ Blansko, odbor ŠKOL, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. Nominační formuláře jsou k dispozii na www.blansko.cz," vyzývá za sortovní komisi města Blanska Michal Souček.

Z těchto nominovaných sportovců vybere odborná komise složená ze zástupců sportovní komise oceněné. Slavnostní vyhlášení ankety je naplánováno na začátek února 2014.