Čtrnáct roků se běželo od severu k jihu kolem řeky Svitavy. Patnáctý ročník premiérově na nové trase z nejnižšího do nejvyššího bodu okresu Blansko na radiolokační stanici Skalky u Benešova (730 m. n. m.). Zdolání tratě není závodem, přesto časy měříme a rekordy zaznamenáváme do Knihy rekordů. V případě štafet jede skupinka na kolech a vždy jeden člen běží. Intervaly střídaní nejsou stanoveny. Zúčastnit se můžou neomezeně velké skupiny běžců (štafetovým způsobem) i jednotlivci (starší 18-ti let).

Akce nese od prvního ročníku podtitul Běh poselství a navazuje tak na dávnou tradici, kdy se různá poselství a zprávy předávaly prostřednictvím běžců. Tím hlavním poselstvím byl odpočátku životní styl. V době komercionalizace běžeckého světa získává konkrétnější podobu. RUN FREE! je jednoduché heslo legendárního Caballo Blanca, hrdiny knihy Born to Run. Běhej svobodně, jak se ti to líbí. Chceš běžet o závod, běž. Je jedno jestli bos, v sandálech nebo v nejvyšší třídě běžecké obuvi světové značky. Chceš se při běhu radovat z krásy přírody a pokecat s kámoši, neuběhl bys to sám, protože nemáš takovou fyzičku… Vše je jen na tobě, startovné se neplatí.

Zveme opět všechny příznivce běhu na tradiční přeběh okresu. Vybíháme na trať z nejnižšího bodu do nejvyššího v neděli 6. října 2013.. Start: na hranici okresu u řeky Svitavy za Adamovem (236 m. n. m.) v 11.00 hodin. Cíl: radiolokační stanice Skalky s vyhlídkou (730 m. n. m.)

Trať vede až na malé výjimky krásnou přírodou mimo automobilový provoz. Z Adamova podél řeky Svitavy přes Blansko na Skalní mlýn, dále žlebem do Sloupu, kolem Vlčí skály, na Oborský Dvůr, s cílem Skalky – radiolokační stanice. Délka 38.5 km, převýšení 494 m, časový limit 6 hodin

Letos poprvé se nabízí i zajímavá alternativa poznat sousední okres. Skalky jsou nejvyšším bodem i okresu Prostějov a běh obdobným způsobem připravili i prostějovští běžci. Po doběhu do společného cíle posedíme v restauraci Morava v Benešově.

Zároveň upozorňujeme, že každý účastník jde do akce na vlastní nebezpečí, nejsou šatny ani sprchy, občerstvení na trase si zajišťuje každý sám. V cíli vás čeká teplý čaj, diplomek s časem a hlavně super pocit, že jste to dali… Stojí to za to.

MILAN DANĚK