"Blansko má velmi dlouhou železářskou tradici. V 19. století, za starohraběte Huga Františka ze Salm-Reifferscheidtu, ji obohatil  fenomén blanenské umělecké litiny. Ta se proslavila nejen v českých zemích, ale okouzlila takřka celou Evropu. I náš malý hrdina, šneček Krasík, se ve svém blanenském dobrodružství probouzí na jedné z litinových soch. Vydejte se společně s ním na procházku městem, do galerie blanenské litiny pod širým nebem. Na jejím konci, pokud vyluštíte správně tajenku, vás čeká překvapení," lákali pořadatelé. Podklady ke hře i řadu dalších vycházek s tajenkou najdou zájemci na webu www.krasik.cz.