Zdroj: DeníkPo oba prázdninové měsíce tak bude na stránkách tištěného Deníku i Deník.cz vycházet rozsáhlý seriál věnovaný vztahům rodičů a dětí. „My, dospělí, máme často tendenci připomínat, jaké to bylo, když jsme my byli dětmi. Jak jsme byli jiní, dělali jiné věci, chovali se jinak, jak jsme byli samostatnější a tak dále. Proto jsme si v Deníku řekli, že by bylo užitečné a zajímavé zmapovat názory rodičů na svět jejich potomků. Zároveň jsme se ale obrátili i na děti a teenagery, aby nám řekli oni sami, co si myslí a jak se dívají na svět kolem nich,“ říká šéfredaktor a ředitel redakcí Deníku Roman Gallo.

Jak jste názory do projektu získávali?
Už tradiční anketou Deníku, při níž se několikrát ročně obracíme na čtenáře našich novin a uživatele našich webů s prosbou v vyplnění rozsáhlého dotazníku. „Deníkáři“ jsou aktivní a zajímají se o svět kolem sebe. Proto nám vždy přijdou tisíce odpovědí elektronicky, ale také hory papírových formulářů vyplněných rukou. Velmi si toho vážíme.

Moc dětí asi mezi čtenáři Deníku a Deník.cz ale nebude.
To je pravda. Abychom získali i relevantní odpovědí dětí, studentů, museli jsme tentokrát doplnit uvedený dotazník ještě dalšími nástroji, postupy. Jednak jsme mladší generaci oslovili prostřednictvím sociálních sítí. Především jsme ale „šli do škol“. Respektive jsme požádali o pomoc učitele na vybrané stovce škol po celé republice. Oni pak se svými žáky vyplnili dotazník Deníku. Za tuto pomoc bych chtěl všem kantorům poděkovat. I díky jejich podílu na sběru odpovědí dnes máme v Deníku k dispozici tři tisíce sad reakcí dětských respondentů. Je to unikátní soubor názorů zástupců mladé generace ve věku od 8 do 18 let.

Překvapilo vás něco v odpovědích od dětí nebo dospělých?
Těch překvapivých reakcí bylo více. Budete se moci přesvědčit sami v příštích mnoha týdnech v Deníku. Mne samotného nejvíce spíše než překvapilo, tak zarazilo, jak moc dětí i dospělých usíná s mobilem na dosah. 

Velmi zajímavé je i to, jak se v mnoha případech zásadně liší to, co si my rodiče o dětském světě myslíme, od toho, jak na něj nahlížejí sami naši potomci.

Kdy bude seriál vycházet?
Na stránkách tištěného Deníku to bude 4x týdně až do konce srpna. Vždy v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v sobotu. Navíc prvky seriálu budou obsaženy i v našich vkládaných magazínech vždy ve čtvrtek. V sobotním magazínu Víkend pak už začal vycházet napínavý příběh na pokračování, který pro Deník píše spisovatel Martin Vopěnka.

Na internetu a mobilu pak vše, co se týká projektu Rodiče a děti, naleznete nastránkách www.denik.cz/rodiceadeti.

A čemu bude seriál věnován v nejbližším týdnu?
Jsou prázdniny. Tak jsme se soustředili na téma společných zážitků rodičů a dětí. Nakolik si společně s dětmi čteme, jak moc trávíme společný čas. Odpovědi z naší velké ankety jsme pak doplnili i o přehled nejznámějších rodinných parků v Česku (vyjde ve čtvrtek 22. července) a o tipy, jak zabavit děti. Věřím, že řadě z nás se budou hodit…