Také pro studenty prvního ročníku Gymnázia a SOŠ v Rájci-Jestřebí není začátek mezi neznámými spolužáky a pedagogy vůbec jednoduchý. Rychlejšímu přizpůsobení novým podmínkám má na této škole napomoci již tradiční adaptační kurz. Na celé tři dny tak studenti rájeckého gymnázia odjíždějí na společné soustředění, které je zaměřeno na vzájemné poznávání a stmelování třídního kolektivu.

Letos nové studenty uvítalo příjemné prostředí areálu Relaxa u Rýmařova. Pod profesionálním dohledem místních instruktorů zde procházeli noví gymnazisté celou řadou motivačních her i adrenalinových vyžití. K oblíbeným patřila zejména lezecká stěna, vysoká lana, bungee trampolína nebo paintball.

Celého kurzu se účastnili i školní výchovný poradce a třídní učitel, který měl vynikající možnost seznámit se s osobnostmi jednotlivých studentů, s jejich zájmy a schopnostmi. Díky pečlivě připravenému programu byli studenti po celé tři dny vedeni k toleranci, vzájemnému respektu a spolupráci.

Upřímná snaha instruktorů a pedagogů i tentokrát našla odezvu mezi mladými gymnazisty, kteří byli vtaženi do tvůrčí atmosféry celého soustředění. Studenti svým vstřícným přístupem dokázali, že jsou otevření a vnímaví se zájmem o vše nové a ochotou spolupracovat na vytváření dobrého klimatu třídy.

Po návratu prvního ročníku pak mohlo být vedení Gymnázia a SOŠ v Rájci-Jestřebí spokojené. Škola rázem získala třídu, kterou spojuje množství společných zážitků a která je připravena na kvalitní a odpovědnou práci. Adaptační kurz tak předčil očekávání, která do něj byla vložena, stejně jako příjemně překvapili mladí lidé, kteří se ho zúčastnili.

Mgr. Jiří Prudký