Toto sdružení vzniklo již před mnoha lety, a tato dnes již tradiční společná akce je jedním z několika společných projektů škol Cirsia.

Projekt Překročení Rubikonu si klade za cíl umožnit novým šesťákům setkat se se svými vrstevníky, vyzkoušet si svoje znalosti, umění pracovat v týmu, vyhledat a zpracovat informace dle zadaného tématu.

Úkolem šesťáků bylo navrhnout 3 denní výlet pro svoje spolužáky, tj. žáky 6. ročníku. V několika soutěžích získali indicie nutné pro sestavení trasy, ke každému navštívenému místu si opatřili informace z internetu a literatury, zjistili možnosti dopravy a stravování, a výsledek své práce pak prezentovali před porotou složenou z řad ředitelů výše zmíněných škol.

Jako nejlepší byl vybrán návrh družstva ze školy v Ostrově, který zahrnuje návštěvu větrného mlýna v Rudici, autokempu v Jedovnicích, koupaliště a ZOO v Brně, arboretum ve Křtinách a Kateřinskou jeskyni.

Poděkování patří učitelům ZŠ Lipovec, kteří velmi obětavě a kvalitně připravili letošní již 5. ročník Rubikonu.

Mgr. Karel Hasoň, ZŠ Ostrov