Při práci měli možnost lépe poznat paní učitelky a rodiče spolužáků svých dětí.


Podruhé jsme se s rodiči setkaly na třídních schůzkách, které se konaly těsně před odjezdem na socializační pobyt do hotelu Vyhlídka v Blansku – Češkovicích. Zde jsme s dětmi pobývaly tři dny, od středy do pátku.

Po příjezdu a ubytování jsme si prohlédly okolí hotelu. Odpoledne jsme hrály šipkovanou až na Obůrku. Cestu zpět dětem ukázala GPS navigace a současně plnily úkoly z prvouky. Večer vyrobily dárek maminkám a zúčastnily se soutěže DOREMI.

Druhý den byl připraven program s paní Mgr. Kruckou z PPP Blansko a vycházkou došly děti na rozhlednu ve Veselici. Cestou pozorovaly podzimní krajinu, sbíraly houby, učily se rozeznávat stromy, … Večer nás mile překvapily svými všeobecnými znalostmi ve hře Milionář.

Poslední den změřily své síly při sportovní olympiádě. Po všechny tři dny byly děti šikovné, samostatné, hodné, neukápla téměř žádná slzička, a tak jsme je mohly stále odměňovat bonbony, oplatky, čokoládkami, …. Za tyto drobné sponzorské dárky děkujeme rodičům, kteří je pro děti připravili.
Všem maminkám děkujeme za vzornou přípravu svých dětí na tento pobyt a přejeme si, a aby je s námi na další akci opět „pustili.“
Za 1. A Mgr. Blanka Svobodová, za 1. B PaedDr. Helena Smejkalová, za ŠD Lenka Fajfrová.

Michal Souček