Dětský sboreček Jakubáček v kostele sv. Jakuba přivítal při dětské Bohoslužbě ve středu 2.prosince zpěvem celý andělský průvod i s Mikulášem.
Ve zcela zaplněném kostele - kde svítily jen svíce a adventní lampičky, které si děti vyráběly minulý pátek ve farní dílně - za doprovodu kytar zněly i některé písničky Mikuláši na uvítanou přímo tajemně.

Mikuláš z Myry, biskup je on, všechno živé miluje – my Tě vítáme, zdráv buď voláme.
Mikuláš z Myry příchází a vše dobré jej provází - my Tě vítáme.

On Boží lásku v srdci má, všem dobré přeje, pomáhá - radost přináší - my Tě vítáme.
Mikuláš byl přivítán i s andělským průvodem panem farářem a po milé promluvě byly všechny přítomné děti obdarovány perníčky, které napekly a nazdobily některé obětavé maminky.

Až do Vánoc půjdou každou středu děti s rozžatými adventními lampičkami na dětskou Bohoslužbu průvodem kostelem a budou zpívat své krásné melodické písničky.

Mikuláš v Boskovicích
Mikuláš v Boskovicích

Marie Ženatová