Nedostatečné výsledky mělo podle šetření ČŠI 24 % žáků 5. ročníku základních škol (ZŠ), 17 % žáků 9. ročníku základních škol a 21 % žáků 2. ročníku středních škol.

Expertka na pohádky Zuzana Sikačová se s Deníkem se podělila o novinky, které objevila při studiu příběhu o Otesánkovi, i o názor na to, proč jsou pohádky stále tolik populární také mezi dospělými.

Významně lépe se v testech dařilo například dětem, kterým přišly texty probírané při výuce zajímavé. „Žákovské hodnocení zajímavosti textů, které ve výuce čtou, je však nepříznivé. Většina žáků považuje tyto texty jen občas za zajímavé, desetina žáků 5. ročníku základních škol, více než pětina žáků 9. ročníku základních škol a necelá pětina žáků 2. ročníku středních škol pak označila výukové texty za zcela nezajímavé,“ stojí ve zprávě.

close Děti a literatura. info Zdroj: Pexels.com zoom_in Nedostatečná čtenářská gramotnost se více projevovala u chlapců než u dívek.

Dívky jsou na tom lépe

Nedostatečná čtenářská gramotnost se pak více projevovala u chlapců než u dívek. Největší rozdíly byly znatelné v 9. ročníku základních škol. „Rozdíly ve výsledcích jsou dány rozdílnými postoji dívek a chlapců ke čtení, kdy je dívkám více vlastní jak oblíbenost čtení, tak motivace k čtenářské aktivitě. Za pozornost stojí, že v 9. ročníku základních škol 67 % chlapců uvedlo, že čtení nemá v oblibě, a dalších 14 % chlapců, že jim čtení moc dobře nejde,“ napsali autoři tematické zprávy.

Kolik informací o sobě může člověk zjistit na základě toho, jakou pohádku nejraději slýchával v dětství? A k čemu přesně má ve vyprávění takových příběhů sloužit krutost?

Pouze 44 % žáků 5. ročníku a 33 % žáků 9. ročníku základních škol sdělilo, že jim čtení nedělá problémy a zároveň rádi čtou. Téměř 30 % žáků 9. ročníku základních škol i 2. ročníku středních škol knihy nečte či neposlouchá vůbec nebo téměř vůbec. „Významně lepších výsledků dosáhli také žáci 5. a 9. ročníku základních škol, kteří si o tom, co přečetli, povídají se svým kamarádem/spolužákem či s někým z rodiny. V tomto ohledu téměř 60 % žáků 5. ročníku základních škol uvedlo, že si o tom, co přečetli, povídá s někým z rodiny, a 45 % žáků se svými kamarády/spolužáky,“ uvedla zpráva. Téměř čtvrtina páťáků si pak o tom, co přečetla, nepovídá s nikým.

Jak dopadlo mezinárodní šetření PIRLS 2021, které hodnotí čtenářské dovednosti českých žáků 4. ročníku ZŠ ve srovnání s ostatními zeměmi?

| Video: Youtube

„V případě 9. ročníku základních škol zůstává zachován podíl žáků, kteří si o tom, co přečetli, povídají s kamarády/spolužáky (45 % žáků). Klesá naopak podíl žáků uvádějících někoho z rodiny (39 % žáků) a výrazně se zvyšuje podíl žáků, kteří si o své četbě nepovídají s nikým (42 % žáků),“ stojí dále ve zprávě.

Role rodinného zázemí

Na výsledky ve vzdělávání mají pak významný podíl také socioekonomické podmínky rodinného zázemí (SES). Do kategorie nedostačující úrovně čtenářské gramotnosti se častěji dostávaly děti, které patřily do čtvrtiny žáků s nejnižším SES.

Dula je členem týmu, který se stará o ženu v období těhotenství, porodu a šestinedělí. Máte i vy na dulu otázky? Pošlete nám je do naší poradny.

close Projekt Miminka a maminky. info Zdroj: Deník/Jan Lakomý zoom_in „Žáci s vysokým SES častěji využívali různorodé čtenářské postupy (např. opakování, optické strukturování a zjednodušování textu, utváření si paměťových vazeb a souvislostí), četli rozmanité literární žánry, povídali si o své četbě s kamarády či rodinou, využívali rozmanitější způsoby pořizování si knih a jiných zdrojů ke čtení a projevovali příznivější postoje ke čtení (obliba čtení a vnímání efektivity vlastních čtenářských schopností),“ říká zpráva. Podle ní se tak potvrzuje, že žáci vysokého SES jsou vystaveni bohatšímu čtenářskému prostředí a vyšší podpoře jak ze strany rodiny, tak ze strany své sociální sítě.