Předchozí
1 z 5
Další

Monika Lauterbachová.Monika Lauterbachová.Zdroj: Archiv Moniky Lauterbachové

ADRA Vyškov je součástí Dobrovolnického centra Brno. „Mým hlavním posláním jako regionální koordinátorky je vysílání dobrovolníků k osamělým důchodcům a dalším klientům různých sociálně zdravotních zařízení a zvýšení kvality života jejich uživatelů. Tito lidé většinou trpí samotou a tak hodina strávená s dobrovolníkem přináší nejen rozptýlení, ale především obyčejný a tak velmi potřebný lidský zájem a sounáležitost. V covidové době dobrovolníci pomáhají také zajištěním nákupů, donáškou léků a podobně," pokračuje žena.

Monika Lauterbachová.Monika Lauterbachová.Zdroj: Archiv Moniky Lauterbachové

Ve Vyškově provozuje s ADROU také charitativní obchůdek a sociální šatník. Uskutečňuje také vzdělávací programy a aktivity pro děti. „Charitativní obchůdek je důležitou součástí, protože je základnou pro finanční podporu dobrovolnických programů. Šatstvo a drobné předměty tam prodáváme v režimu veřejné sbírky. Je to malá příležitost pro každého z nás. Každý se může zapojit – koupit si něco hezkého na sebe, hrneček nebo hračku. Každý nákup je vlastně příspěvkem “do kasičky” a slouží dobrému účelu," vysvětluje Lauterbachová.

Přáními obdarovává ADRA seniory před vánocemi.Přáními obdarovává ADRA seniory před vánocemi.Zdroj: Archiv Moniky Lauterbachové

Díky těmto příspěvkům zajišťuje školení dalších dobrovolníků, kteří pomáhají starým a nemocným lidem. „Z materiálních darů jako oblečení nebo textil navíc ADRA pravidelně podporuje jiné organizace, jako jsou stacionáře či dílničky v jednotlivých zařízeních pro seniory a tělesně postižené, útulky pro psy či kočky a mnohé další. Pod charitativním obchůdkem funguje také takzvaný Sociální šatník. Je to projekt, který je realizujeme od června 2015, a jeho smyslem je hmotná pomoc lidem ve složité životní situaci, zejména v hmotné nouzi," vypráví.

Dobrovolníci ADRA pomáhají i v chráněném bydlení.Dobrovolníci ADRA pomáhají i v chráněném bydlení.Zdroj: ADRA Vyškov

Pomoc je poskytována opakovaně na základě žádosti sociálních pracovníků po jejich zvážení momentální situace klientů. „Pravidelnou pomoc mohou získat klienti každý první pátek v měsíci a mimořádně i kdykoliv mimo tento termín. Pomoc je poskytována z darů a je tedy na nich plně závislá. V oblasti vzdělávacích programů je největším přínosem výchova budoucích generací. Mohou vyrůstat s povědomím, že dobrovolnictví mění komunitu města k lepšímu a že také oni se mohou aktivně a jednoduše zapojit do projektů týkajících se pomoci druhým," zdůrazňuje Lauterbachová.

Přáními obdarovává ADRA seniory před vánocemi.Přáními obdarovává ADRA seniory před vánocemi.Zdroj: Archiv Moniky Lauterbachové

Všechny zmíněné aktivity a služby jsou zdarma a proto je ráda za jakoukoli podporu, zní závěrečná výzva koordinátorky. I vy se můžete zapojit a pomáhat. Stačí třeba zaskočit do charitativního obchůdku a koupit si nějakou drobnost, zapojit se jako dobrovolník, který daruje svůj čas a pozornost nebo darovat věci z Vaší domácnosti nebo ADRU podpořit finančně. V ADŘE se pomoc upotřebí a také množí. „Všechny aktivity ADRY na Vyškovsku jsou ale poznamenané a i částečně omezené současnou situací. Doufala jsem ve změnu k lepšímu, ale zdá se, že tomu tak v dohledné době nebude," dodává koordinátorka dobrovolníků.