Výstava bude otevřená na zámku do devátého října. Návštěvníci na uvidí výběr děl z Kristkovy rané tvorby, která jsou známa především v zahraničí. „Například dřevoplastiku Duše z roku 1973. Ta byla v roce 1987 vystavena mnichovské rezidenci. Ale také díla nedávno dokončená, která již sice většinou byla publikována, ale doposud nebyla vystavena. Jedná se například o olejomalbu Krajina smyslů s podepřenými mraky, vytvořenou v roce 2013," uvedla umělcova manželka Iveta Kristek Pavlovičová.

Kristkova kreativita vyrůstá ze dřeva, které bylo oblíbeným materiálem pro jeho prvotní tvůrčí období. Láska ke dřevu mu však zůstala a návštěvníci výstavy uvidí i dřevěnou skulpturu prokládanou ryzím stříbrem Kosmos, aureola a monstrance světla (2011).

Kristkův umělecký vývoj ovlivnil osobní kontakt se dvěma velikány výtvarného umění. Salvadorem Dalím a Arno Lehmannem. „V jeho surreálních krajinách se často zjevuje jeden z jeho symbolů, holý strom se dvěma jablky. V asamblážích i v obrazech nalezneme inspiraci dalším jeho symbolem, pianem. Ostatně i na špičce jeho malířského ateliéru v Podhradí nad Dyjí balancuje piano, jímž prorůstá růže," dodala žena.

Historička umění Barbora Půtová z Univerzity Karlovy o tvorbě Lubo Kristka uvedla, že naplňuje základní princip surrealismu. „Je to princip samovolného vzniku tvaru z chaosu, v němž naslouchá podnětům spojujícím člověka s přírodou. Kristek otevírá brány mentálním i přírodním hlubinným zdrojům," vysvětlila.