„Zakoupí si je na stránce www.ticketportal.cz on-line z domova ihned ve chvíli zpřístupnění akce v přehledu portálu. Lidé už nemusejí nikde stát frontu, protože je díky tomu vše dostupnější také pro obyvatele místních částí nebo mimoblanenské,“ informoval dramaturg střediska Jan Mach.

Zachovaný ale zároveň zůstává také prodej vstupenek prostřednictvím informační kanceláře Blanka.

Lidé případně využijí kombinaci on-line rezervace a klasického prodeje. Zájemci si v takovém případě vstupenky on-line pouze zamluví, aby si je následně v Blanenské informační kanceláři ve stanovené lhůtě vyzvedli a zaplatili tam za ně.