Výstavu pořádá občanské sdružení Kolpingova rodina Blansko, podtitul akce zní "zlaté české ručičky". Své ručně vyráběné výrobky zde představí:

kroužky Kolpingovy rodiny Blansko

Klub lodních modelářů Blansko

Junák Blansko

Dům dětí a mládeže Oblázek Blansko

RC auto klub Blansko

Základní umělecká škola Blansko

Základní škola speciální Blansko

Oblastní charita Blansko

MěÚ Blansko, odbor sociálních věcí, pečovatelská služba -Domovinka

občanské sdružení Filadelfia

Kart Klub Blansko

Městský klub důchodců

Společnost Katolického domu v Blansku

Výstava bude otevřena v pátek 23. listopadu v době od 8.00 do 20.00 hodin, v sobotu 24. listopadu v době od 8.30 do 19.00 hodin a v neděli 25. listopadu v době od 7.30 do 16.00 hodin.

Oficiální zahájení s doprovodným programem proběhne v sobotu 24. listopadu v 9:00. Vstupné pro návštěvníky je dobrovolné.