Fotografie pocházejí ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně. „Z množství starých skleněných negativů z pozůstalosti Karla Absolona bylo vybráno, digitalizováno a vytištěno asi sto třicet fotografií. Jejich výstava měla loni při příležitosti padesátého výročí Absolonova úmrtí premiéru v pavilonu Anthropos v Brně. Její část bude nyní k vidění v blanenském muzeu, jiný soubor fotografií bude od května vystaven v Muzeu Boskovicka,“ uvedl vedoucí pavilonu Anthropos Petr Kostrhun.

Podle Kostrhuna návštěvníci v blanenském muzeu uvidí fotografie Absolona z cest na Balkán, zejména z Bosny a Hercegoviny, další soubor snímků přiblíží jeho expedice po jeskyních a archeologických lokalitách ve Francii a část fotografií je věnovaná také Moravskému krasu. Zpodobněny tam jsou například sestupy do Macochy.

Karel Absolon byl nejen slavným badatelem, ale uvědomoval si i význam dokumentování své práce. „Jeho snímky považujeme za unikátní dokument z doby, kdy se vědecká fotografie teprve rodila. Absolon byl v této oblasti v rámci Evropy jedním z průkopníků,“ doplnil Kostrhun, který v pátek výstavu v blanenském muzeu uvede.

Například fotografie z Balkánu, kde Absolon začínal svou vědeckou kariéru zaměřenou původně na jeskynní mikrofaunu, zpodobňují obrovské krasové oblasti a tehdejší ráz krajiny. Mají však i hodnotu etnografickou. Zachycují totiž život za Rakouska–Uherska a těsně po první světové válce.

Fotografie budou v Muzeu Blansko vystaveny do konce října.