Část jeho vnitřní výzdoby totiž v posledních měsících prošla důkladnou restaurátorskou obnovou. „Jedná se o šest ikon z druhé poloviny osmnáctého století, které jsou umístěné po stranách kostela. Na ikonách restaurátoři provedli veškeré řezbářské práce, doplnili chybějící části a ikony jsou také nově pozlaceny,“ upřesňuje farář z dřevěného kostela Martin Kopecký. Opravené ikony si mohou lidé prohlédnou v neděli na děkovné bohoslužbě.

„Jsme rádi, že se povedlo ikony opravit, a tak jsme se rozhodli uspořádat bohoslužbu, na které za opravu ikon poděkujeme. Slavnost díkůvzdání bude v neděli od devíti hodin v dřevěném kostele a sloužit ji bude nově zvolený pražský biskup David Tonzar společně se svou manželkou, která je také farářka. Při slavnosti bude zpívat sloupský chrámový sbor a po bohoslužbě je připravena zahradní slavnost,“ přibližuje farář a doplňuje, že děkovat za ikony se bude už i v sobotu od čtrnácti hodin na bohoslužbě v Rudici.

Opravením ikon ale faráři starosti nekončí. „Ještě je nutné opravit velmi vzácný horní ikonostas, který se skládá ze šestadvaceti ikon. V pondělí se bude demontovat střední část a pak bychom, pokud seženeme peníze, chtěli zrestaurovat i zbývající dvě části,“ prozrazuje Kopecký. Ikony podle faráře nejsou sice součástí bohoslužebné liturgie, přesto jsou ale velmi vzácné. „Je to hodnotná umělecká a historická výzdoba a je nutné ji zachovat i pro příští generace. Já osobně, když se na ikony podívám, tak si vzpomenu na ty stovky bohoslužeb, které jsem pod nimi prosloužil,“ uzavírá s lehkou nostalgií v hlase farář.