Přehlídku chovatelksých úspěchů a rarit lidé mohli vidět v kulturním sále Černé Hory. K vidění byla srnčí, mufloní, daňčí i jelení zvěř, dále preparované hlavy úlovků, páráky kanců i trofeje lišek.
„Výstavu pořádáme jednou za rok ve spolupráci s obcemi Tišnov, Boskovice a Blansko,“ řekl Jaroslav Zelený, jednatel Českomoravské myslivecké jednoty v okrese. „Vystavujeme trofeje z osmdesátí tří honiteb, které byly na okrese Blansko za uplynulý rok. Celkem zde bylo sloveno šestnáct set dvacet dva kusů srnčí zvěře a osm set padesát tři kusů černé zvěře.“ A co se s trofejemi stane po skončení výstavy? „Myslivečtí hospodáři si trofeje odvezou zpět a rozeberou se podle autorů úlovků. Každý myslivec si může dát svoji trofej na zeď. Když se na ni časem podívá, prožije znovu ten silný lovecký zážitek,“ dodal.