Ta se bude v budoucnu ucházet o zápis na seznam UNESCO.

Ze Světelského oltáře vystupuje jednapadesát figur. Jsou to hlavy, poprsí i celé postavy. „Jde o pozůstatek patrně největšího gotického oltáře, o jehož existenci se ví. Jeho výšku odborníci odhadují na devatenáct až dvaadvacet metrů. Světelský oltář je navíc jedním z nejvýznamnějších děl pozdněgotického řezbářského umění v Evropě,“ míní Petra Ulbrichová z ministerstva kultury.

Podle ní byl oltář jmenován národní kulturní památkou tento týden. Zabodoval vedle přemyslovského krucifixu z Jihlavy, zlomku latinského překladu Dalimilovy kroniky, motorového vlaku Slovenská strela či Závišova kříže z vyšebrodského kláštera. „Znamená to povýšení jeho památkové hodnoty,“ upozornila Ulbrichová.

Umění 16. století

Do lípy vyřezaný oltář ale míří výš. Farář Jiří Kaňa by jej rád viděl na seznamu UNESCO. „Zkusíme jej tam zapsat. Jde totiž o památku, která svým významem přesahuje Evropu. Podobných věcí ve světě moc není,“ nastínil Kaňa. Oltář pochází ze šestnáctého století. Podle faráře je obrazem toho, jak si tehdy lidé představovali nebe. „Mši svatou sloužíme u stolu. Věříme přitom v přítomnost živého Ježíše Krista. Lidé tedy prostředí kolem stolu ozdobili jako nebe. Světelský oltář ukazuje představu lidí ze šestnáctého století,“ přiblížil Kaňa.

Není jasné, kdo unikátní dílo vytvořil. S Oltářem je spjato jediné jméno. „Dochovala se pouze zmínka o Ondřeji Morgensternovi. Mohl to být jeden z řezbářů nebo jejich šéf,“ domnívá se Kaňa. Celý oltář zdobil v dávných dobách cisterciácký klášter v dolnorakouské Světlé. V roce 1857 jeho část převezl kníže Alois z Liechtensteina do Adamova. Torzo velkého dřevěného díla pak bylo nainstalováno jako boční oltář v právě dostavěném kostele svaté Barbory.

Pokud by Světelský oltář svět zaujal, stal by se jedinou památkou chráněnou UNESCO na Blanensku. Marek Fajman z památkového ústavu v Brně ale oltáři velkou šanci nedává. „UNESCO preferuje spíš záležitosti z Afriky nebo Asie. Jsou nám vzdálené třeba tamní sochy bohů. Naopak křesťanská Evropa už své řekla,“ sdělil Fajman s tím, že Světelský oltář je sice významný, svět má však laťku nastavenou příliš vysoko. „Oltář by mohl zaujmout v nové kategorii evropských památek. O toto vlastní UNESCO usiluje Evropská Unie. Ta chce zapsat památky, které by ve světovém měřítku nezabodovaly,“ dodal památkář.

SERIÁL KOSTELY NA BLANENSKU: V Adamově je kostel z červených cihel

Světelský oltář je jednou z pěti národních kulturních památek, které se nachází na Blanensku.