Zvláště vletních měsících je o noční prohlídky enormní zájem. Při minulé prohlídce jsme ani všechny zájemce nemohli uspokojit. Noční prohlídky začali dělat i okolní zámky, takže plánujeme vnich pokračovat, pokud o ně bude dostatečný zájem i nadále,“ Jana Kopecká. „Noční prohlídky děláme už třetí rok, každoročně sjiným programem, letos jsou kostýmované svystoupením šermířské skupiny Gonfanon. Pozorujeme větší zájem zřad návštěvníků, hlavně kvůli větší propagaci po městě i na internetu.“

„Při letošním programu provází návštěvníky po zámku slavná spisovatelka Marie Ebner von Eschenbach, rozená hraběnka Dubská známá svým břitkým humorem a sarkasmem,“ přibližuje kastelánka Martina Medková. „Za úspěch považujeme, že se na naše noční prohlídky letos pořádají zájezdy,“ Medková.