Jediná památeční síň akademického sochaře Karla Otáhala, sbírky nerostů z pozůstalosti zámeckých pánů. Nebo muzeum bývalých Moravských šamotových a lupkových závodů, nálezy z opatovického hradiska či fotografie a dokumenty vztahující se k historii města. Nejen tyto exponáty budou k vidění v novém muzeu.

„Kromě vybavení ze stávajícího muzea bude v tom novém i původní zámecká knihovna, která se jako jediná dochovala z originálního vybavení zámku. Máme v plánu také opravit střechu nad sálem. Do půdních prostor bychom pak chtěli umístit expozici předmětů z domácností devatenáctého a dvacátého století,“ uvedla členka Muzejní rady Velkých Opatovic Zdeňka Budínová.

Muzeum ve Velkých Opatovicích je v provozu od roku 1956. „Tehdy začalo deset nadšenců shomažďovat informace o městě,“ dodala Budínová.
Díky novému muzeu se část zámku ve Velkých Opatovicích dočká původní podoby. „Většina zámeckých budov prošla během let mnoha opravami a přestavbami. Prostory muzea včetně štuků a další výzdoby proto chceme rekonstruovat tak, aby vypadaly jako původní. Opravy stály celkem osm milionů korun,“ doplnil tajemník města Břetislav Strnad.

Nové muzeum by mělo být otevřeno během turistické sezony nebo po telefonické domluvě.