Byl to bezesporu největší objev v dějinách české speleologie na našem území. Po objevitelích byla jeskyně nazvána Amatérskou a později byla přímo propojena jak s Macochou a jeskyněmi Punkevními, tak s komplexem Sloupsko – šošůvských jeskyní.
Dnes má celý systém protékaný řekou Punkvou a jejími zdrojnicemi délku přes pětatřicet kilometrů. A každým rokem se díky záslužné práci skupin amatérských speleologů podaří objevit další desítky či stovky metrů nových prostor tohoto bezesporu jedinečného podzemního fenoménu střední Evropy.

Nové prostory jsou odhalovány při průzkumech vysokých krkolomných komínů, které je nutno mnohdy zdolávat horolezeckou technikou. Díky speleopotápěčům přibývají metry nových objevů pod vodou, ale i nad vodou, poté, co se jim daří překonat mnohdy celé soustavy hlubokých nebezpečných sifonů.

Příkladem je nedávný objev z počátku letošního roku, kdy bylo ve Sloupské větvi Amatérské jeskyně právě speleopotápěči objeveno 1300 metrů nových prostor. I to je důkazem, že tento nejrozsáhlejší jeskynní systém České republiky zdaleka neodhalil vše ze svého tajemného podzemí. Kolik dómů, propastí a chodeb čeká ještě na své objevitele v tomto již notoricky známém systému? Potenciál je obrovský.

Zdaleka ne všechny komíny či sifony byly zcela prozkoumány či překonány. Jsou tu desítky chodeb, které končí v sedimentech. Jinde brání průstupu závaly balvanů. Extrémně složitý labyrint chodeb v centru celého systému nazývaný Bludiště Milana Šlechty je kapitola sama pro sebe. Velká část této partie je v různých údobích zaplavena vodou a dost možná, že právě zde mohlo být něco podstatného přehlédnuto.

V systému Amatérské jeskyně jsou možná ukryty další desítky kilometrů dosud neznámých částí, i když hlavní tahy celé soustavy už byly pravděpodobně odhaleny při prvních objevech. Čas ukáže, co všechno ještě dokázala řeka Punkva za miliony let svou výmolnou činností vytvořit. Podstatná část Amatérské jeskyně, kterou dnes procházíme, je převážně spodním jeskynním patrem. Z horního patra jsou známy jen náznaky.

Je možné, že to, co nebylo dosud objeveno, čeká na své objevitele ve vyšších úrovních? Souvislosti je nutno hledat jak v podzemí, tak na povrchu, a mnohdy také v místech dávno zapomenutých nebo na první pohled zcela nenápadných.

Pojďme cestou vodního toku od samého počátku. Začněme stopovat dávné ručeje, které si draly cestu vpřed, kdy Amatérská jeskyně byla v počátcích svého vzniku a propast Macocha možná ještě neexistovala. Podaří se najít místa, která jsou možným klíčem k velkým objevům? Snad ano. Ale až v dalším díle tohoto seriálu.

PETR ZAJÍČEK