Stříbrcký vystudoval v rodném Blansku gymnázium, poté studoval na filosofické fakultě brněnské univerzity a poté na tamní vyšší pedagogické škole, kde získal aprobaci pro obory čeština a výtvarná výchova. Od roku 1961 až od odchodu na odpočinek učil na blanenské střední pedagogické škole.

„Vzdával hold pastelům, olejomalbě, linorytu a temperám. Potřeboval se dotknout čehosi, co člověku chybělo – přírody. Jeho tvorba směřovala na zátiší, krajiny. Vytvářel reálné situace shlukováním námětů a koketoval s velkými formáty kresby tužkou. Později vytváří drobnější kresby a cykly,“ charakterizoval jeho tvorbu galerista Svoboda.