Všech čtyřiadvacet autorů má jedno společené, a to město Letovice a okolí. Zájemci si zde mohou prohlédnout snímky letovického fotografa Bohumila Kociny, dřevořezby Ivo Krajčíka z Letovic, šperky starostky ze Skrchova Věra Kolářové. Kameny, které zdobí malby Miroslavy Burýškové, nebo například obrazy Josefa Langra z Bohuňova. Výstava potrvá do konce listopadu.