"Rád maluji také portréty. Hledám vyšší hodnoty lidského bytí. Snažím se za světem skutečným nalézt cestu k světu mystickému, věčnému, ke všeočišťujícímu světlu," uvedl na svých webových stránkách výtvarník. Jeho otec Vladimír studoval na univerzitě pod vedením profesora Vincenta Makovského, Eduarda Miléna či Františka Doubravy. Byl členem Sdružení slezských umělců, také členem Českého svazu výtvarných umělců. Maluje kytice, portréty a zátiší.