Historie Satyrykonu sahá až do roku 1977, kdy měl charakter lokální výstavy wrocławského kresleného humoru. Později se zformoval do celonárodního a poté do mezinárodního soutěžního festivalu.

Legnica byla prvním a dlouho jediným místem setkání umělců zaměřených na satiru v Polsku. Blansko část děl vytvořených v letech 1979 až 2009 hostilo už před třemi lety. Nyní v galerii návštěvníci uvidí díla z loňské přehlídky. Prohlédnout si mohou i katalogy z minulých ročníků.