Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů si lidé prohlédnou až do třináctého listopadu. Praktické ukázky umělekých oborů uvidí návštěvníci muzea ještě v pátek.