Na rozdíl od minulých ročníků šlo výhradně o písně s vánoční tematikou.