Sborník vychází už desítky let. „Jeho koncepci jsme nějak významně neměnili. I nejnovější vydání je tradičně rozdělené na tři části. Přírodovědnou, společenskovědnou a na oddíl věnovaný různým výročím a nekrologům," uvedl pracovník muzea Milan Koudelka.

Dějiny autobusové dopravy v Moravském krasu ve sborníku popisuje Petr Hoffman, který se dlouhodobě věnuje historii přepravy autobusy v celé České republice. Jeho příspěvek je doplněný i historickými fotografiemi a jízdními řády. „Kapitola autora Petra Vitámváse z Muzea Boskovicka se zabývá událostmi listopadu 1989 na Boskovicku, generální stávkou, zakládáním občanských fór. Až z Kanady nám poslal příspěvek Vojtěch Gregor, známý speleolog, který se zaměřil na historii Šenkova sifonu v jeskyni Býčí skála," řekl dále Koudelka.

Ve sborníku se však lze dočíst i o dalších zajímavých věcech. Například o osobě lipůveckého hostinského Johannese Fürsta, moru na Blanensku v roce 1715, nechybí ani jediný příspěvek starohraběte Salma o Moravském krasu.

Sborník má celkem 168 stran textu a fotografií. K dostání je za padesát korun.