Stěžejním repertoárem výstavy je sbírka svatých obrázků. Josef Hlaváček z Boskovic je sbírá dlouhá léta. „Výstavu svatých obrázků dokreslují i obrázky s tématem světců. Lidé na nich uvidí především ty světce, kterým byly zasvěceny kostely v regionu,“ přiblížil za Muzeum Boskovicka Petr Vitámvás a zmínil kostel svatého Jakuba, svatého Michala či mariánská zasvěcení.

Návštěvníci výstavy nasají atmosféru poutních míst z Moravy, ale i Rakouska, Polska či měst zvučných jmen jako jsou Řím, Jeruzalém a Santiago de Compostela. „K jednotlivým místům přidáme i text. Výstavu doplní také nejrůznější suvenýry, které si věřící z poutí přivezli. Jde o zpěvníky, modlitební knížky, růžence a sošky Panny Marie,“ pokračoval Vitámvás.

Do myšlenek poutníků lidé proniknou při pohledu na předměty, které věřící k putování potřebovali. V prostorách muzea si totiž prohlédnou vystavené historické hole, pláště či současná zavazadla. Navíc zjistí, proč se věřící na poutě vydávali, že měli po cestě překonat nejrůznější překážky, aby mohli v cíli poděkovat nebo o něco poprosit.

Výstava vzácných historicky cenných věciček potrvá do šestadvacátého dubna. Příští týden odstartuje v Boskovicích sérii akcí, které se vážou ke Dnům evropského dědictví.