To nabízí nové ojedinělé DVD o této chráněné krajinné oblasti. Obsahuje úctyhodných osmdesát minut filmů, tisíc dvě stě fotografií a šest set obrazovek textu plného informací.
Za vznikem DVD stojí základní organizace Českého svazu ochránců přírody Pozemkový spolek Hády. „Jako první v České republice jsme získali grant z programu Evropské komise LIFE-Nature na projekt nazvaný Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu. V rámci projektu se dělají hlavně praktické zásahy v přírodě, třeba sečení stepních porostů, v severní části krasu se podařilo částečně obnovit pastvu ovcí. Projekt s sebou nese ale i tvorbu informačních materiálů, což je právě i DVD,“ uvedl za ochránce přírody Václav Izák.
Díky spolupráci se Správou CHKO Moravský kras se tvůrcům podařilo získat velké množství materiálů. „Původní vize byla, že DVD nebude tak obsáhlé, ale vzhledem k materiálům jsme si řekli, že by to byla škoda. Navíc CHKO loni slavila padesát let, takže uvítala možnost prezentovat svou historii a poznatky, které má k dispozici,“ řekl dále Izák. Na DVD se tak dostaly informace pro každého včetně tipů na výlety či panoramatických fotografií, na své si ovšem přijdou i odborníci, kteří najdou řadu podrobných informací v encyklopedické části. Příjemná je možnost fulltextového vyhledávání.
DVD je výjimečné tím, že je možné si jej přehrát v počítači i v DVD přehrávači. Unikátní je také bohatá interaktivní propojenost, tedy vzájemné odkazy na stejná klíčová hesla na různých stránkách i interaktivní mapa propojená na jednotlivá hesla. „Právě kvůli interaktivitě byla tvorba DVD technicky náročnější. Na každé obrazovce je deset, patnáct odkazů, což znamenalo asi osm tisíc vzájemných propojení, která se musela nastavit a zadat. To byla docela dřina,“ popisuje Vladimír Štefl, který nad tvorbou DVD strávil desítky hodin práce.
Vzhledem k dotaci je DVD neprodejné. Dostaly jej ale zdarma všechny základní a střední školy v Jihomoravském kraji, bude rovněž v obcích, muzeích, knihovnách. „Do budoucna ale určitě budeme mít snahu DVD drobně upravit a vydat znovu, i v různých jazykových mutacích,“ shodují se oba mladí muži. Dá se totiž čekat, že nosičem se budou chtít inspirovat i jinde. „Podobnou encyklopedii nemají u nás ani národní parky,“ uvedl vedoucí Správy CHKO Moravský kras Leoš Štefka.