Na šestnácti snímcích jsou zachyceny jeho obrazy mapující proměny okresního města. Nechybí ani záběry z malířova soukromí. Brožura zároveň slouží jako netradiční průvodce po Blansku.

V mapě města jsou totiž zanesena jednotlivá místa, které Táborský namaloval. „Novou publikaci jsme se rozhodli vydat v souvislosti s oslavou výročí založení blanenské galerie. Ta funguje od roku 1990. Zdeněk Táborský se částí své tvorby ujal role kronikáře, který prostřednictvím nekonečné řady kreseb vydává svědectví o stavebních a urbanistických proměnách města,“ uvedla pracovnice galerie Jana Písaříková.