Málokdo však má dostatek trpělivosti se dnes už v mrtvém jazyku, se kterým se nikde nedomluvíte, zlepšovat. Pár nadšenců latinářů se ale vždycky najde a mezi ně bezesporu patří i student blanenského gymnázia Jan Dražka. Přestože se latině věnuje teprve dva roky, už se stal druhým nejlepším latinářem v České republice. Navázal tak na úspěchy bývalých studentů blanenského gymnázia Simony Trávníčkové, Kamily Šustrové a Pavla Ševčíka, kteří v minulých letech v Certamen Latinum neboli latinské olympiádě obsadili přední umístění.
Jan Dražka se k latině dostal až na gymnáziu. „Ve druhém ročníku jsem si mohl vybrat mezi deskriptivní geometrií, výtvarnou výchovou a právě latinou. Latina mě jednoznačně přitáhla, protože jsem věděl, že to bude dobrý základ do všech jazyků. A opravdu se mi latina hodí. Jak v angličtině, francouzštině, tak také v češtině, kde je z latiny odvozených hodně slov,“ vypráví septimán, který byl druhý na celomoravském kole a stříbrnou pozici obsadil i v celostátním kole v Praze. „Původně jsem na celomoravské kolo vlastně neměl jít. Ve školním kole jsem totiž skončil druhý a ze školy může postupovat jen jeden. Kamarád, který vyhrál, ale nechtěl jít, a tak jsme šel já,“ popisuje skromný mladík Janek.
Protože o latinu není takový velký zájem, Jan Dražka nesoutěžil v okresním kole, ale postoupil rovnou do kola celomoravského, kde se utkali latináři z celé Moravy a Slezska.
„Na rozdíl od ostatních olympiád tam bylo málo studentů, takže je to takové komornější, ale výborně zorganizované. Píše se hodinu a půl test, který se skládá ze dvou částí. Nejdříve jsme se slovníkem museli přeložit určitou část textu, a pak jsme se věnovali gramatice a reáliím,“ popisuje latinář, kterému největší problémy dělá překlad. „Musí se to přeložit velmi přesně, na to se tam dbalo. V Praze jsem překládal text o postavení otroků a o gladiátorech a na celomoravském článek o Prométheovi,“ přibližuje zákoutí soutěže student, který ale latinu nejspíš v budoucnosti tolik neuplatní. Uvažuje totiž o tom, že by šel rád studovat matematiku s fyzikou.
K latině bezesporu patří přísloví. A jaké má nejraději Janek?
„Aqua et panis, vita canis. Do češtiny by se to dalo přeložit: Chléb a vodu pít, znamená psí život mít,“ netají se student, který latinu ovládá, jako když bičem mrská.