Se začátkem šesté hodiny začne hrát ismyčcový kvartet, za varhany zasedne Drahoslav Gric. Dirigovat bude Lukáš Sotolář. Ve stejném seskupení se odehrají dál koncerty ivlednu. Šestého vneděli ve dvě odpoledne zazní Kantila ve sloupském chrámě Panny Marie Bolestné. Vpůl šesté téhož dne se představí ještě vkostele svatého Mikuláše ve Veverské Knínici. Dvacátého ledna vneděli potěší uši Bukovinských vtamním kostele Nanebevzetí Panny Marie, a to ve čtyři hodiny odpoledne.