V současnosti vnímá většina lidí reliéf jako dekorativní věc, která svědčí o historii místa, ale dřív šlo i o praktickou záležitost. „Vlys je umístěn nad portálem i z důvodu politických. Na viditelném místě je tam pro příchozí vepsáno, komu hrad patří, vročení a jaký patron bdí nad zdejším panstvím,“ upozornil restaurátor Přemysl Blažík.