1. 12. v 17.55 hod. „Požehnání adventních věnců“
V kostele sv. Martina se uskuteční požehnání adventních věnců. Můžete si přinést i své domácí adventní věnce.

4. 12. v 5.30 hod. „První adventní roráty“
„Roráty“ jsou tradiční časné ranní bohoslužby v adventní době. Zajímavý způsob, jak začít úterní a čtvrteční ráno před Vánocemi.

4. 12. v 16.00 hod. „Mikulášská besídka“
Tradiční Mikulášská besídka, na které zahraje dětský dramatický kroužek Kolpingovy rodiny. Vstupenkou pro všechny je vlastnoručně malovaná vánoční pohlednice (předtisk k dostání v kostele a v informační kanceláři Blanka). Jejich prodejem pátý rok pomáháme třem dětem v Indi v rámci Adopce na dálku. Akce se koná v katolickém domě.

15. 12. 8.00 – 12.00 hod. Vánoční dílna aneb „I malé dárky potěší!“
Tradiční výroba drobných vánočních dárků v prostorách katolického domu pro velké i malé, pod vedením instruktorů. Vstup volný.

15. 12. v 1600 hod. „Vánoční strom“ v Lažánkách