Tvoří ji umělecké a dekorativní věci, ale i předměty ryze praktické, jako jsou například kamna, židle či mříže. Nechybí však ani monumentální plastiky. „Ty, mimo naše domácí expozice, běžně nevystavujeme. Přeprava a demontáž je totiž velmi náročná,“ řekla Eva Nečasová, ředitelka Muzea Blanska, které do Bystřice exponáty zapůjčilo.
Páteční vernisáž si nenechal ujít ani olomoucký arcibiskup Jan Graubner. „Musím říct, že tato tematika je mi blízká. Můj děda se totiž umělecky železem zabýval. Některé věci jsme měli doma a měli jsme k tomu osobní vztah. Koneckonců i mí předchůdci v úřadě se tímto zabývali. Například kardinál Rudolf Habsburský založil frýdlantské železárny, kde se dělalo mnoho podobných odlitků,“ poznamenal Graubner. ⋌(voj)