„Nápad vytvořit knížku byla spíš náhoda. Vymýšleli jsme s dětmi příběhy o kaštanech a chodili jsme je číst těm nejmenším do první třídy. Z těchto příběhů nás potom napadlo vytvořit celé knihy," vysvětluje Vlasta Plchová, která ve škole učí český jazyk.

Knihy pro své mladší spolužáky tak šesťáci a osmáci chystali celý měsíc v hodinách českého jazyka. „Šesťáci připravili knihu pro děti z nultého ročníku a osmáci knihu pro prvňáčky," říká Plchová.

Kaštánkova kniha úkolů a pohádek a Pohádky z Kaštanovy hromádky, jak se knížky jmenují, byly pro nejmladší děti na škole překvapením. „Jsou v nich pohádky, hry, omalovánky a další úkoly třeba na procvičení motoriky. Vyšly ve čtyřech výtiscích. Paní učitelky vždy dětem úkoly z knížek kopírují a děti si je chválí," říká učitelka.

Knížky vznikly díky projektu Spolužáci – kamarádi. „Starší děti u nás ve škole vždy převezmou patronát nad těmi mladšími a všelijak jim pomáhají, povídají si s nimi a dávají si i malé dárky. Tentokrát tedy starší děti obdarovaly ty mladší knihou," dodává ředitelka školy Eva Kadrmasová.