Marie Salm-Reifferscheidt-Raitzová a Ida Schoellerová Nečasovou žalovaly za patnáct výroků, které se týkají Salmova členství v nacistických organizacích a jeho spolupráce s Němci za druhé světové války. Loni Krajský soud v Brně rozhodl, že se ředitelka muzea musí omluvit za tři z nich. Odvolací soud to ale viděl jinak. „Celou žalobu proti paní Nečasové jsme zamítli. Výroky, které podle dcer pana Salma zasahovaly do jeho osobnostních práv nelze označit za difamující, tedy poškozující jeho pověst. Vycházely z historických materiálů, lze je označit za přiměřené úvahy, které nic nezkreslovaly. Není tedy důvod, aby se za ně paní Nečasová omlouvala," sdělil mluvčí vrchního soudu Petr Angyalossy.

Eva Nečasová byla rozhodnutím soudu překvapená. „Nepočítala jsem s tím. Mám ale velkou radost, protože zvítězil zdravý rozum. I když to považuji jen za jednu vyhranou bitvu, protože tímto rozhodnutím soudu ještě věc nekončí," řekla ředitelka muzea.

To Marie Salmová potvrdila. „Podáme dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. Toto rozhodnutí se nám samozřejmě nelíbí, i když jsme je očekávali. Vždyť paní Nečasová našeho otce v podstatě srovnává s Hitlerem. S tím se nemůžeme smířit," konstatovala dcera Huga Salma.

Nečasová je v knize autorkou kapitoly, která se věnuje restitucím majetku Salmů. Ti žádají o vrácení více než sedmi tisíc hektarů lesů a nemovitostí včetně zámku v Rájci-
-Jestřebí a v Blansku. Z majetku ale získali zpět jen malou část. Problémem je totiž sporné občanství Huga Salma. Ten se v předválečném období přihlásil k říšskému občanství, dle svých potomků pod nátlakem. Po válce získal jen prozatímní československé občanství, než se vše vyřídilo definitivně, zemřel. „Kdyby pan Salm žil déle, teoreticky mohl získat československé občanství. Ale také jej mimořádný lidový soud mohl odsoudit jako kolaboranta. Soud připustil, že obojí je možné, takže jsem si tyto hypotézy v knize mohla dovolit," řekla dále Nečasová.

Ta zdůrazňuje, že Huga Salma neodsuzuje. „Kritizuji orgán, který měl rozhodnout, jak vše bylo. Soud si rozhodnutí neúměrně zjednodušil, po smrti pana Salma už se nepídil, zda se provinil vlastizradou. Já jsem v knize uvedla, že kdybychom se na věci dívali stejnou logikou, tak ani Hitler se ničím neprovinil, protože zemřel před soudem v Norimberku. Ale vůbec to neznamená, že bych srovnávala pana Salma s Hitlerem," doplnila ředitelka muzea.

Upozornila rovněž na to, že dalšími autory knihy jsou uznávané osoby, jako historik Zdeněk Mahler nebo znalec ústavního práva Václav Pavlíček. „Tito pánové by se asi těžko propůjčili ke spoluautorství na knize, která by obsahovala lži," dodala Nečasová.