Věřící i nevěřící se sejdou na několika místech v okrese. Na čtvrtek je v půl šesté večer připraveno setkání v obřadní síni obecního úřadu v Lysicích, v pátek si pak v půl šesté v podvečer připomenou upálení Mistra Jana Husa v blanenském dřevěném kostelíku. Zde je připravena také zahradní slavnost a symbolická hranice. Tentýž den se slavnost uskuteční také v kapli Svaté Barbory v Rudici od tři čtvrtě na sedm večer. I zde bude zapálena symbolická hranice. „Zkuste tyto dny nepojmout jen jako čas volna, ale objevujte, proč tyto svátky máme a včem nám mužové červencových dnů mohou být inspirací,“ říká farář Martin Kopecký.