Přiblížit lidem unikátní kulturní památku a více propagovat město nejen v České republice, ale i v zahraničí. Takové plány má Muzeum Boskovicka, které spolu se sdružením Pecten – Asociací přátel muzea připravuje maketu Boskovické bible ze čtrnáctého století. K vidění bude už příští rok. Její originál je uschován ve Státní vědecké knihovně v Olomouci, kde patří k nejcennějším památkám.

„Maketu Boskovické bible jsme se rozhodli vytvořit, protože se vztahuje k nejstarším dějinám našeho města. Další z motivů byl větší zájem veřejnosti o vystavené knihy, což potvrdila i nedávná výstava v Praze a Boskovicích, kde jsme mimo jiné vystavovali maketu ďáblovy bible,“ uvedla ředitelka Muzea Boskovicka Dagmar Hamalová.

Podle ní totiž lidé o existenci Boskovické bible nevědí. Vedení muzea chce proto zvolit lepší formu prezentace. „I když se Boskovická bible těší zájmu odborníků, veřejnost tuto památku nezná. Replika bible je vystavena v boskovickém hradě, ale taková forma prezentace není pro lidi dostatečně atraktivní. Chceme proto vystavit maketu, ve které si lidé budou moct i listovat,“ doplnila Hamalová.
V současné době je Boskovická bible uložena ve Státní vědecké knihovně v Olomouci. Na webových stránkách knihovny si ji mohou zájemci prohlédnout.

„Bible je v digitalizované formě přístupná všem. Její originál však nikoliv. Ten je v našem trezoru. Patří totiž k jedné ze čtyř našich nejcennějších památek, kterou půjčujeme jen na výstavy nebo k restaurátorským či lingvistitským výzkumům,“ Rostislav Krušinský z knihovny.
Maketa bible bude sloužit i k propagaci města. „Výstava spjatá s Boskovickou biblí bude k vidění nejen v Boskovicích, ale i dalších městech České republiky nebo i v zahraničí,“ řekl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.

Nejprve čeká pracovníky muzea zajištění dostatečného množství peněz. „Pokud se nám to podaří, začneme zajišovat výstavní místa pro Boskovickou bibli, také vytvářet propagační materiály,“ doplnila Dagmar Hamalová.
Boskovická bible pochází z let 1395 až 1420. Jejím prvním známým vlastníkem byl Václav Černý z Bozkovic. Později se bible dostala do vlastnictví hraběnky Thouarové z Jaroslavic, která ji věnovala brněnským jezuitům.

Při rušení klášterů se majitelem stala olomoucká lycejní knihovna, jejímž pokračovatelem je dnešní Státní vědecká knihovna. Boskovickou bibli zdobí dvaačtyřicet miniatur, iniciály i ornamenty. Vazba knihy je z vepřovice s vytlačenými okrasami, znázorňujícími výjevy z bible.