Právě startuje druhý ročník přehlídky. Hudební uskupení by měly mít minimálně dva členy s trvalým bydlištěm na Blanensku. Nesmí mít za sebou distributorem vydanou nahrávku a nesmí figurovat na seznamu soutěžních kapel Boskovického kraválu 2009. Přihlášku by měli muzikanti odevzdat do knihovny v Boskovicích, a nebo ji zaslat na emailovou adresu legner@boskovice.cz, a to do prvního dubna.

Přiložit musí i demo nahrávku alespoň dvou skladeb. Z nabídky pak odborná pětičlenná porota vybere šest nejlepších a nejzajímavějších hudebních skupin, které se utkají na živo na pódiu sokolovny. Koncem dubna a začátkem května tak bude mít Boskovický kravál 2010 tři vítěze.