„První akcí oslav bude ve čtvrtek výstava v Muzeu Boskovicka, kterou pořádá gymnázium společně s muzeem. Vernisáž je ve čtyři hodiny odpoledne,“ uvedl ředitel gymnázia Drahomír Skořepa. Podle něj se návštěvníci výstavy dozví mnohé z historie školy, k vidění bude například kronika gymnázia z období druhé světové války, o které donedávna neměl nikdo ani tušení. „Našli jsme ji letos v únoru při probírání starých listin z válečného období. Kronika dokumentuje období let 1940 až 1945. O její existenci se nevědělo. Starší školní kroniky byly totiž v roce 1940 zapečetěny a aktuální kroniky se vést nesměly. Přesto ji zatímní správce ústavu Václav Čmolík psal dál, asi tajně, aby neohrozil své kolegy profesory,“ přiblížil zajímavost Skořepa. Výstava v muzeu představí i projekty gymnazistů z posledních let, které dokumentovaly například osudy boskovických Židů, kteří přežili druhou světovou válku, či osudy totálně nasazených lidí z Boskovicka, přiblíží i mapování náhrobků na židovském hřbitově.

Hlavní část oslav se odehraje pětadvacátého a šestadvacátého června.

V pátek budou zahájeny dvě výstavy – dokumentů o Boskovické bibli a výtvarných prací studentů a absolventů gymnázia v Galerii Na chodbě a v Galerii Otakara Kubína pak výstava nazvaná Napříč generacemi Josefa Zeithammela–Zahořanského a Evy Tajovské.

V sobotu začnou na gymnáziu slavit už v devět hodin ráno. „Celý den si zájemci budou moct prohlédnout prostory gymnázia. V deset hodin začne turnaj v košíkové, v němž se utkají absolventi gymnázia. Ve stejnou dobu začne autorské čtení studentských literárních prací a beseda s publicistou a absolventem naší školy Pavlem Kosatíkem v Galerii Otakara Kubína,“ nastínil dále ředitel. V pravé poledne zasedne pedagogická rada, v půl druhé bude slavnostně odhalena pamětní deska dalšímu významnému absolventovi gymnázia, nedávno zesnulému kardinálovi Tomáši Špidlíkovi. Na druhou hodinu je připravena slavnostní akademie s různými vystoupeními a ve čtyři hodiny začíná setkání absolventů gymnázia. To se koná nejen v prostorách školy, ale i v sokolovně a v zámeckém skleníku. Počet absolventů, kteří přijedou, si ředitel netroufá odhadnout.