Během svojí dlouholeté historie byli členové sboru připraveni vždy okamžitě zasáhnout a výjimkou nejsou ani dobrovolníci současní. Jedním z nich je i Svatopluk Dračka, který se může dokonce pyšnit medailí Za záchranu života.

Svatopluk Dračka působí nejen ve vanovickém sboru, ale je zároveň i starostou šebetovského okrsku, který sdružuje hasiče ze dvanácti obcí. Právě na valné hromadě v Šebetově před pěti lety zachránil Dračka život svému kolegovi. „Při pohoštění vdechl jeden z hasičů kousek masa z guláše. Já jsem byl na druhé straně sálu a nevěděl jsem, co se děje. Viděl jsem jen, že tam padají židle a všichni křičí,“ popsal událost oceněný hasič. Když zjistil, co se děje, nemeškal a ihned přispěchal na pomoc. „Provedl jsem nepřímou masáž srdce, a tím se mi podařilo ten kousek masa z něj vyrazit a on tak mohl začít dýchat,“ vysvětlil Dračka, který ve vanovickém sboru působí už od dětství.

Sbor dobrovolných hasičů z Vanovic má v současné době sedmapadesát členů, kteří v obci pomáhají, kdykoli je potřeba. „Poslední dobou jsme zasahovali u drobných lesních požárů nebo jsme pomáhali při povodních,“ popsal velitel jednotky Miroslav Přibyl. Kromě toho se sbor zapojuje i do dalších potřebných prací v obci, ke kterým patří například sběr železného šrotu.

Dobrovolní hasiči pořádají ve Vanovicích také mnohé kulturní a společenské akce. „Během roku pořádáme například dvě zábavy, jednu běžnou a na podzim pak jednu předpouťovou, nebo dětský den,“ popsal Přibyl.

Aby změřili své síly s ostatními sbory, účastní se vanovičtí hasiči také soutěží v požárním sportu. K těm již klasickým patří soutěž pořádaná hasičským okrskem Šebetov.

Ve sboru nechybí ani mladí hasiči do osmnácti let, kteří po vzoru svých dospělých kolegů reprezentují sbor na nejrůznějších soutěžích.

ILONA DOBROVOLNÁ