Abychom k zařízení tohoto předběžné porady učiniti mohli, zveme k mimořádné schůzi na neděli dne 20. prosince tohoto roku o druhé hodině odpolední do místnosti hostince pana Vojtěcha Šocha, zde. Stálo provolání ze 13. prosince 1885 několika Svitáveckých, kteří se zasadili o založení spolku dobrovolných hasičů v obci. Už sedm let předtím však fungovala pohotovostní jednotka hasičů ve svitávecké textilce.

Sbor dobrovolných hasičů ve Svitávce oslaví příští rok sto třicet let od svého založení. V současnosti čítá přibližně padesát aktivních členů. Většinou zasahuje při povodních, kdy hlídá stoupají hladinu řeky Svitavy, vyjíždí k požárům v okolí a likviduje škody po živelných pohromách. Hasiči také nahrazují bezpečnostní a pořadatelskou službu při kulturních akcí v obci.

Těmi tradičními jsou Svitávecký jarmark a Mikulášská nadílka. Letos pomáhali záchranáři i při rozsáhlých povodních, které postihly severní Moravu. Konkrétně v obci Černá Voda, kde zasahovali se svou technikou. „Podle mého má náš sbor k dispozici techniku na vysoké úrovni. Přibližně před dvěma lety jsme koupili za pět milionů zásahové vozidlo s plným vybavením,“ přiblížil týdenní zásah dobrovolníků místostarosta Svitávky Jaroslav Zoubek.

Spolupráce radnice s tamním spolkem dobrovolných hasičů podle místostarosty funguje k oboustranné spokojenosti. „Co pamatuji, mohli jsme se na ně vždy spolehnout. Kdykoliv byl jejich zásah nutný, šli do toho hned a s příkladným nasazením. Ať už se jednalo o odstranění popadaných stromů, čerpání vody při povodních nebo hašení požárů. My se hasičům na oplátku snažíme shánět dotace na vybavení a techniku,“ uzavřel Zoubek.

Radní při hasičích stáli už při založení spolku v roce 1885. Obec Svitávka darovala sboru stříkačku, která byla vyměněna u firmy Smékal za novou čtyřkolovou po doplacení obnosu 460 zlatých, píše se v kronice spolku. „Na vybavení si nemůže stěžovat, i když je pořád co zlepšovat. Radnice nám však vychází maximálně vstříc. V budoucnu bychom chtěli ještě vyřešit zázemí naší hasičárny. Hlavně šatny,“ řekl velitel svitáveckých dobrovolných hasičů Rudolf Bartoněk.