V současné době už dobrovolní hasiči ze Křtin s velkými požáry, které by ohrožovaly větší část obce, příliš zápolit nemusejí. „Požáry, u kterých jsme v posledních letech zasahovali, byly spíš menší,“ uvedl velitel sboru Petr Matuška. „V roce 2004 jsme například zasahovali při požáru skautské klubovny. Při povodních před třemi lety v Adamově jsme zase pomáhali odčerpávat vodu,“ popsal. Sbor také zasahoval při drobnějších lesních požárech či při požáru seníku.

Mimo nutné zásahy se křtinští dobrovolní hasiči věnují i jiným činnostem. Kromě technických výpomocí, například v podobě zajištění sběru železného šrotu, se účastní námětových cvičení či soutěží a pořádají nejrůznější společenské a kulturní akce. „Pořádáme například každoroční hasičskou pouť nebo okrskovou soutěž na koupališti. Také spolupracujeme s místními zájmovými organizacemi,“ vysvětlil Matuška. Přestože křtinský sbor v současné době nemá družstvo mladých hasičů, na aktivity pro děti rozhodně nezapomíná. V letošním roce si tak děti ze Křtin mohli užít dětského dne, který pro ně hasiči uspořádali v červnu.

Křtinský sbor patří v současné době se svými devatenácti členy spíše k těm menším, přesto hraje v obci důležitou úlohu. Potvrzují to i slova starostky Křtin Hany Matějovské Kubešové. „Jako v každé obci i u nás má sbor dobrovolných hasičů velký význam. Je to skupina lidí, kteří jsou ochotní pomáhat a dělají to dobrovolně, bez nároku na nějaké finanční ohodnocení. Také se starají o hasičskou zbrojnici a pravidelnou údržbu techniky,“ uvedla. Dodala také, že spolupráce sboru s obcí funguje na velmi dobré úrovni.

ILONA DOBROVOLNÁ